พลังเปลี่ยนชีวิต God’s power to change your life

4 พ.ค.

เรารับพลังอัศจรรย์นี้ได้

     การเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซูคริสต์ และพลังอำนาจนี้เองที่พร้อมจะเปลี่ยนคุณได้ “พระเจ้าอยากให้พลังแบบไดนาไมท์แก่คุณ ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้”

โฆษณา

Hello world!

4 พ.ค.

Welcome to WordPress.com! This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

Happy blogging!